Garantier

Försäkringar

När ni köper en värmepump via oss, så kan ni köpa till en försäkring via IVT

Garantier

Vid installation av IVT Värmepumpar så ingår 10 års garanti.

Mer om detta kan du läsa om på IVT:s hemsida.